незабелязано

незабелязано
нар. - неусетно, едва-едва, нечуто, невидимо, едвам, крадешком, крадешката, тихомълком
нар. - ненадейно, изневиделица, внезапно

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • веднага — нар. тутакси, тозчас, в същия миг, мигновено, незабавно, без забава, без отлагане, неотложно, бързо, немедлено, моментално, на часа, на минутата, още сега, ето сега, в миг, за миг, мигом, завчас, скоро нар. незабелязано, ненадейно, изневиделица,… …   Български синонимен речник

  • внезапно — нар. ненадейно, изневиделица, непредвидено, изведнъж, бързо, тутакси, незабавно, на часа, завчас, мигновено, стремително, светкавично нар. неочаквано, незабелязано, неусетно нар. кратко, рязко, преждевременно …   Български синонимен речник

  • завчас — нар. веднага, тутакси, мигновено, незабавно, неотложно, бързо, немедлено, моментално, на часа, в миг, мигом, скоро, тозчас, ненадейно, изневиделица, неочаквано, незабелязано, внезапно нар. набързо, за малко време …   Български синонимен речник

  • изнизвам се — гл. нижа се, точа се, източвам се, редя се, изреждам се, следвам, минавам, отминавам гл. измъквам се, излизам незабелязано, напущам, изтеглям се, промъквам се, изсулвам се, изхлъзвам се …   Български синонимен речник

  • изпарявам се — гл. изветрявам, изсъхвам гл. отлитам, изчезвам, изгубвам се, измъквам се, излизам незабелязано, излизам, без да се обадя гл. димя, пуша, образувам пари …   Български синонимен речник

  • крадешком — нар. крадешката, скришом, тайно, скрито, неусетно, незабелязано, тихомълком, предпазливо, невидимо, крадливо …   Български синонимен речник

  • мълчешката — нар. мълчешком, с мълчание, негласно, тихо, мълчаливо, без глас, безгласно нар. тайно, незабелязано, ненадейно, изневиделица, неочаквано …   Български синонимен речник

  • мълчешком — нар. мълчешката, с мълчание, негласно, тихо, мълчаливо, без глас, безгласно нар. тайно, незабелязано, ненадейно, изневиделица, неочаквано …   Български синонимен речник

  • ненадейно — нар. внезапно, мигновено, тутакси, незабелязано, на часа, завчас, бързо, неочаквано, непредвидено, изневиделица, като гръм от ясно небе нар. внезапно нападение, набег, нахълтване, нахлуване …   Български синонимен речник

  • неусетно — нар. незабелязано, невидимо, недоловимо, нечуто нар. внезапно, малко по малко, едвам, изневиделица, едва едва …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”